PLANTAR I EMPELTAR

Abans de plantar els ceps cal fer un estudi del sòl i escollir el portaempelt més escaient. El marc de plantació clàssic era el de línies de ceps separades per un metre entre elles i de ceps col•locats a mig metre de distància. Avui també es planten línies de ceps sobre un suports de filferros tensats des dels extrems; les distàncies entre ceps poden variar, de 1 m. a 1’5. La distància entre línies és de 2'6 a 3 metres per facilitar el pas dels tractors. Per evitar l'atac de la fil•loxera, les arrels (que són la porta d'entrada del paràsit) han de ser d'una varietat resistent: el cep americà. Per això aquest peu resistent (portaempelts, patró) cal empeltar-lo amb la varietat europea desitjada. L'empelt associa els dos trossos de planta i forma una planta completa unida per un teixit de soldadura que permet circular la saba des de l'arrel (formada en el portaempelt) fins la part aèria (tronc, branques i fulles). Hi ha diferents tipus d'empelts, però el més corrent és el d'agulla, Actualment es solen plantar directament ceps ja empeltats que es compren als vivers especialitzats.© 2010 Art i vi. Tots els drets reservats. Created by Dortoka disseny