ADOBAR

Es fan dues menes d'adobat:

• L'adobat de fons: es fa a la tardor o a l'hivern, a l'època de repòs de la planta, per restituir els nutrients que ha consumit la planta per créixer i produir el raïm. Es porta a terme incorporant a la terra fems i/o adobs químics.

• L'adobat de cobertera: es realitza abans de la floració per aportar al sòl determinats nutrients que la planta necessitarà, en aquesta fase, per poder obtenir una bona producció. S'escampen per sobre de la terra adobs que es poden assimilar ràpidament.© 2010 Art i vi. Tots els drets reservats. Created by Dortoka disseny