ESPORGAR EN VERD O ESGRICOLAR

A la primavera, quan la planta entra en el període actiu de vegetació, i després de la floració, es poden realitzar el que s'anomenen esporgues en verd (les esporgues en sec es fan a l'hivern: quan la planta està en repòs i no perd saba). Aquestes operacions reben diferents noms segons la regió: esgriolar, escabellar, descabellar, etc. Consisteix en eliminar els brots que sobren perquè els altres creixin millor, o algunes fulles perquè la planta estigui més airejada i rebi millor la llum del sol. Aquesta feina es realitza amb les mans i no calen tisores.© 2010 Art i vi. Tots els drets reservats. Created by Dortoka disseny